Leerwerk restaurant H’eerlijk is een uniek project in Den Haag.  Bij dit project zijn als 2 belangrijkste partners Stichting VOOR Welzijn en VSV (Vroegtijdig School Verlaters) betrokken. Leerlingen tussen de 15 en 23 jaar krijgen een gedegen 1 jarige opleiding tot horeca assistent niveau 1. Zowel het onderwijs als de praktijk vinden plaats in het restaurant. Leerlingen kunnen zich gedurende het hele jaar aanmelden en inschrijven bij het ID-college! Let hierbij wel op dat wanneer een leerling ingeschreven wordt voor een officiele teldatum van 1 oktober of 1 februari dat de opleiding langer dan 1 jaar duurt.

Dag-indeling leerling H’eerlijk
Elke dag, vier dagen in de week vindt er onderwijs plaats. Gevarieerd door de dagen heen wordt er Nederlands, maatschappijleer, rekenen en horeca gericht onderwijs gegeven. Het onderwijs bij H’eerlijk wordt verzorgd door docenten van het ID-college.
Iedere dag begint de leerling met de voorbereidingen voor het restaurant (mise en place) waarna het onderwijs begint. Na het geven van de les in het restaurant zelf eten de leerlingen gezamelijk met de docenten & leermeesters. Om 17.00 gaat de keuken van het restaurant open en draaien de leerlingen hun praktijkuren (BPV uren). De keuken van het restaurant sluit om 19.30 uur. Gedurende het opleidingsjaar leer je zowel keuken als bedieningvaardigheden.

Wie krijgt een kans?
Woon je in de regio Haaglanden en lukt het niet om een reguliere MBO opleiding te volgen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een opleidingsplek bij H’eerlijk!
Wij bieden leerlingen de kans om zich de basisvaardigheden van de horeca eigen te maken. Verder wordt er een brede basis gelegd omtrent de dagelijkse normen en waarden en draagt het bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling. Leerlingen worden extra gecoached en begeleid naar het einddoel:  het behalen van een diploma. Het diploma moet de basis zijn voor de toekomst van de leerling om verder te studeren of te gaan werken. Ook hierin ondersteunen wij indien nodig.